Vítejte na stránkách pro školení znalců realizovaných  ve spolupráci s Nejvyšším soudem České republiky. O termínu dalšího školení budete informováni. 

 

 
Program školení:
I. část 2017
MKF, principy kódování
Aktivity a participace I. - III.
 
II. část 2017
Kazuistiky, praktická testování, shrnutí, písemný test
Závěrečná zkouška (obhajoba znaleckého posudku před komisí)

Předpokladem úspěšného zakončení kurzu je zpracování znaleckého posudku podle zadání v rámci I. části školení, úspěšné absolvování písemného testu a obhájení znaleckého posudku včetně  teoretické otázky v rámci II. části školení.

Školení je určeno pro lékaře s ukončeným specializačním vzděláním z jakéhokoliv oboru. Není nutnou podmínkou, že lékař musí být již soudním znalcem!

Cena školení: 11.990,- Kč (včetně DPH); zahrnuje základní občerstvení a podkladové materiály.

 

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku): http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika